Viikingilaev Thor ajalugu

Algus

Viikingilaev Thor on Norrast leitud Gokstadi laeva 2,5 korda vähendatud koopia.

Thor valmis 2018. aastal Hõreda mõisa laevakojas, kunagise viikingiaegse muinasküla asukohal. Laev on 10 meetri pikkune ja 2,6 meetri laiune 20 mm paksuse tammest klinkerplangutusega. Laeva ehitamisel on kasutatud muinasaegsete töövõtetega sarnaseid võtteid.

Vajaliku materjali otsimise ja kogumisega tehti algust juba 2013. aastal ning kiil pandi maha 2015. aastal. Laeva ehitustööd kestsid pausidega kolm aastat.

Thor on ainus tammest viikingilaev Eestis.